HİZMETLERİMİZ

Ana Sayfa  /  HİZMETLERİMİZ

SUNUM;

Ekonominin ve teknolojinin gelişmesi, yaşam alanlarının yapılarının değişmesine, farklılaşmasına ve ihtiyaçlarının artmasına neden olmaktadır. Bu noktada artık tesislerin hizmet ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilmesi "Profesyonel Site Yönetimi" ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Bir sitenin fonksiyonu, ihtiyaçları, coğrafi lokasyonuna bağlı olarak risk analizi ve mimari özellikleri ihtiyaçların belirlenmesinde en önemli etkendir.

Bu nedenle, yönetim faaliyetlerinin profesyonel olmayan kişilerce üstlenilmesi gerek görev gerek yetki ve sorumluluklar açısından gerekse idarenin profesyonel ve bilinçli bir şekilde yapılabilmesi açısından ciddi sorunlar yaratır.

Bu bağlamda; ARTI YAPI YÖNETİM PROFESYONEL İŞ MERKEZİ SİTE VE APARTMAN YÖNETİMİ profesyonel yönetim ihtiyacını teknik, idari, mali hukuki sosyal alt yapısıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirir ve başarının sırrının site sakinlerinin memnuniyetinde gizli olduğuna inanır.

 

 
SİTE YÖNETİMİ;

ARTI YAPI YÖNETİM PROFESYONEL İŞ MERKEZİ SİTE VE APARTMAN YÖNETİMİ ’nin bu konudaki hizmet adımları aşağıdaki gibidir.

Site sakinlerini bilgilendirme ve site tanıtım elkitabının dağıtılması
Web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması
Site Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması
Site İşletme Projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların düzenlenmesi
Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi
Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması.
Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması

HUKUKİ YÖNETİM;

Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.

Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması
İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması
Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması
Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında
Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi
İcra takibi yapılması
Dava açılması
Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması
Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması
 

BÜTÇE YÖNETİMİ;

Sitenin mali yıl bütçesi Kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmediyse yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması esastır.

Bütçe Yönetim Hizmetleri :

Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması
İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı
Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması
Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi
Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması
Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması
Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması
 

GÜVENLİK YÖNETİMİ;

Apartman ve Sitelerde Güvenlik 5188 sayılı yasa gereğince sağlanır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’ NIN 08.11.2005 tarih ve 2005/117 sayılı genelgesinde “Site ve Apartmanlar” ın özel güvenlik izni almaları gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Site/ Apartman genel kurulunun veya yönetim kurulunun kararıyla valiliğe müracaat edilerek özel güvenlik izni alınır veya bu konuda çalışan özel güvenlik firması görevlendirilir. 

Güvenlik Hizmeti :

Risk analizi (sitenin profilinin çıkartılması)
Giriş çıkış kontrolü (ziyaretçi karşılama)
Standart devriye (gözetim kontrol)
Nokta güvenliği
Kameralı güvenlik (tesis, bina, çevre kontrol)
Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama
 

TEKNİK YÖNETİM;

Elektrik,mekanik ve sıhhi tesisat sistemlerinin bakım ve kontrolü

Aydınlatma, yangın ve doğalgaz alarm sistemlerinin kontrolü
Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin periyodik bakımları
Asansörlerin bakım anlaşmaları ve rutin bakımları
Santral ve telefon sistemlerinin bakım ve onarımı
Elektrik trafo, jeneratör ve hidroforların bakımı
Arıtma sistemleri, su kuyusu, havuz dairesi bakımı
Klima sistemleri ve Bina otomasyon sistemleri bakımı
Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı ve dolumu
Diğer işlerin bakım yapım ve kontrolü :

Risk analizi (sitenin profilinin çıkartılması)
Giriş çıkış kontrolü (ziyaretçi karşılama)
Standart devriye (gözetim kontrol)
Nokta güvenliği
Kameralı güvenlik (tesis, bina, çevre kontrol)
Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama
 

TEMİZLİK YÖNETİMİ;

Genel temizlik haşere ilaçlama,su deposu temizliği çöp toplama ve atık hizmetleri temizliği hassas bir konudur. Hizmet aksiyon planı içinde günlük iş akış şemasına uygun olarak yapılmalı ve düzenli olarak kontrol edilip raporlanmalıdır.

Temizlik Hizmetleri

Blokların günlük temizliği
Ortak alanların günlük temizliği
Otoparkların temizliği
Çöplerin toplanması
Sert zeminlerin cilalanması
Genel koruyucu temizlik ve ilaçlama
İnşaat sonrası genel ve detaylı temizlik
Dış cephe cam temizliği
Haşere ilaçlama
Su deposu temizliği
Baca temizliği
 

HAVUZ BAKIM YÖNETİMİ;

Havuz bakımında yapılan yanlış ve eksik işlemler yüzme havuzunun sağlıksız bir ortama dönüşmesine neden olur. Büyük harcamalar yapılarak edinilen yüzme havuzunun sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için, aynı hassasiyetle bakımının yapılması gerekir.
Bakım uzman kişilerce yapılıyorsa sağlıklıdır.

Havuz Bakım Hizmetleri

Filtrasyon sistemi kontrolü
Filtrasyon pompasının temizlenmesi
Havuz dip temizliği
Havuz yüzey temizliği
Savak kanallarının temizliği
Tesisatın kontrolü
Havuz suyu kimyasallarının değerinin ölçülmesi
Havuz suyu kimyasallarının havuza atılması
 

BAHÇE BAKIM YÖNETİMİ;

Günümüz koşularında tüm bitkiler daha yoğun ilgiye daha profesyonel bilgiye gereksinim duyar. Sağlıklı bitki ve bahçe için ayda bir veya iki kez düzenli olarak bakım yapılması gerekir.

Bahçe Bakım Hizmetleri

Ekim
Biçim
Budama
Sulama
İlaçlama
Gübreleme
Tanzim ve düzenleme
 

KİRALAMA YÖNETİMİ;

Kat malikleri tarafından yetkilendirildiğimiz takdirde bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi hususunda aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır .

Kiralama Hizmetleri

Kira kontratının yapılması
Kira ve depozitonun tahsilatı (Bankaya yatırılması)
Su,elektrik ve doğalgaz faturalarının takibi
Site ortak gider ödemelerinin takibi
Kiracının ulaşabileceği acil destek hattı
Gayrimenkulünüzün tapu işlemlerinin yapılması
Emlak vergi beyannamesinin hazırlanması ve takibi
Kiracı tahliye taahhütnamesi hazırlanması
 

KONUT YÖNETİMİ;

Bağımsız bölüm sahiplerine faydalanmak istedikleri takdirde aşağıdaki hizmetler kendi hesaplarına şarj edilmesi karşılığında sunulmaktadır .

Konut Hizmetleri

Temizlik hizmeti
Sıhhi tesisat hizmeti
Elektrik tesisatı hizmeti
Boya ve badana hizmeti
İlaçlama hizmeti
 

SİGORTA YÖNETİMİ;

Apartman ve Site Kat malikleri kurulunun karar alması halinde ana gayrimenkul ve sitenin sigortası yapılır.

Konut Hizmetleri

Yangın
Dahili su
Terör
Yangın mesuliyet
3.Şahıs sorumluluk ve emniyeti suiistimal sigortası yapılır
Bu sigorta kapsamında sitenizin oyun parkı, asansör, merdiven, kazan dairesi gibi paylaşılan alanlarının göreceği zararlar da teminat altındadır.
 

SOSYAL TESİS YÖNETİMİ;

Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için ön koşul harekettir. Site sosyal tesisleri bu gereksinimi karşılamak günün stresinden uzaklaşıp keyifli zamanların ve toplu yaşamın gereği olarak oluşturulur.

Fitness merkezinde form korunur, jogging ve bisiklet parkurunda hareketin önemi kavranır.
Tenis kortu, basketbol, voleybol sahalarında spor yapmanın keyfine varılır.
Kapalı havuz, sauna, Türk hamamında vücut yorgunluktan arındırılır. Özetle, sosyal tesisler ve etkinliklerle yaşam enerjisi tazelenir.
Spor Tesis Yönetim Hizmetleri

Sosyal tesis kuralları ( hatırlatmalar)
Fitness kuralları
Jogging kuralları
Spor tesisi kuralları
Havuz kuralları
Sauna kuralları
Yeşil alan kullanım
Site kafeterya çalışma ve kullanım kuralları 

×